www.vehicle-log.com

Contact us | About us | Product
หน้าแรก
ประวัติบริษัท | ท่านกำลังประสพปัญเหล่านี้หรือไม่ | ประโยชน์ที่ได้จาก V-Log
ส่วนประกอบ V-Log | VL2000 | VL2000 RF | VL-G | VL-G RF | VL-T
คุณสมบัติ VL2000 | ตัวอย่าง Report จาก V-Log
INT-VLOG | OZIEXPLORER
ติดต่อเรา | แผนที่บริษัท
กระดานสนทนา | สมัครสมาชิก

VL2000

small logo

การวิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้กราฟ วินาที ต่อ วินาทีี

         กราฟการเบรคกระทันหันเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดการใช้รถแบบวินาทีต่อวินาที โดยแสดงเฉพาะ 5 นาที ย้อนหลัง นับจาก
จุดที่กระทำการเบรครุนแรงจนน่าจะเกิดอุบัติเหตุ (พิกัดการเบรคที่กำหนดให้เป็นอุบัติเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้
ควบคุมรถ กำหนดได้ด้วยโปรแกรม SETUP กล่อง) กราฟนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและป้องกันต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่ 1

 

 

สภาพอุบัติเหตุ รถบรรทุกชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาจากซอย คนขับและคนซ้อนมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บตลอด

          การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
จากกราฟจะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เวลาประมาณ 8.47 น. ความเร็วขณะที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ 40 กม./ชม. และจะเห็นได้ว่าคนขับ
ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. มาตลอดเวลา 5 นาที จนถึงจุดเกิดเหตุได้เปิดไฟสูงขอทางเตือนก่อนที่จะเหยียบเบรค แต่รถ
มอเตอร์ไซค์ก็ยังออกมาจากซอยตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า คนขับไม่ได้ขับรถโดยประมาทแต่
อย่างไร เพราะใช้ความเร็วไม่สูง แต่มอเตอร์ไซค์ออกมาตัดหน้าเองจึงทำให้เบรคไม่ทัน

กราฟแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากรายงานพฤติกรรมการใช้รถที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่องดำ V-LOG ยังสามารถแสดงระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงใน
รูปแบบของกราฟนาทีต่อนาทีของการเดินรถ ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมรถสามารถตรวจสอบความผิดปกติของการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถแต่ละคันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทุจริตลักน้ำมันขายในระหว่างใช้รถ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ
ทุจริตเกิดขึ้น

 

ตัวอย่างรายงานกราฟแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

       จากรายงานกราฟแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะเห็นว่า รถถูกใช้เวลา 2.34 น. และเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆ ระหว่างการเดินรถระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงตามปกติ(กราฟด้านล่างแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำมันในถัง) เวลาประมาณ 5.06 น. ได้หยุดพักรถอยู่
ประมาณ 5 นาที ที่จุดนี้เองระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่างผิดปกติ ทั้งที่รถจอดนิ่งเป็นไปได้ว่าจะมีการทุจริตน้ำมันเกิดขึ้น หลังจากนั้น
ได้กลับเข้าสำนักงานเวลาประมาณ 6.10 น. และทำการเติมน้ำมันให้เต็มถังเวลา 6.39 น. เพื่อพร้อมที่จะเดินทางเที่ยวต่อไป ซึ่งการ
ทุจริตน้ำมันดังกล่าวผู้ควบคุมรถจะต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

 

© 2007 All rights reserved. Design byVNT INTERNATIONAL CO.,LTD.