www.vehicle-log.com

Contact us | About us | Product
หน้าแรก
ประวัติบริษัท | ท่านกำลังประสพปัญเหล่านี้หรือไม่ | ประโยชน์ที่ได้จาก V-Log
ส่วนประกอบ V-Log | VL2000 | VL2000 RF | VL-G | VL-G RF | VL-T
คุณสมบัติ VL2000 | ตัวอย่าง Report จาก V-Log
INT-VLOG | OZIEXPLORER
ติดต่อเรา | แผนที่บริษัท
กระดานสนทนา | สมัครสมาชิก

VL2000

small logo

VL-2000

Price List
9,900.- THB

เป็นกล่องบันทึกข้อมูลหลัก ติดตั้งบนรถเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้รถ เพื่อวิเคราะห์
และรายงานพฤติกรรมการใช้รถ เกี่ยวกับเวลาเริ่มและหยุดใช้รถ, ชั่วโมงการเดินรถ,
ชั่วโมงพักรถ, ระยะทางการใช้รถ และรายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5 เหตุการณ์
คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด, ใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด, จอดรถไม่ดับเครื่อง,
เบรครุนแรง และออกตัวรุนแรง รวมถึงตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถัง เพื่อป้องกันการทุจริต

 

จุดเด่นที่น่าสนใจ

การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานรถในแต่ละวันโดยกราฟ นาที ต่อ นาที
จะแสดงให้เห็นรายละเอียดของการใช้ความเร็ว และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละนาที ซึ่งสามารถย่อ / ขยาย ดูในแต่ละ
ช่วงเวลาที่สนใจได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถของพนักงานขับรถโดยตลอดทั้งวันได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็น ความเร็ว, เวลาที่เริ่ม / หยุดใช้งานรถ, เวลาที่มีการดับ / ติดเครื่องยนต์, เวลาในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์
ที่สนใจเป็นพิเศษเช่น การเทปูนของรถโม่ปูน, การตักดินของรถขุดตัก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำ
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานขับ และ ยังสามารถตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตในการใช้รถได้อีกด้วย

ตัวอย่างการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้รถโดยกราฟนาที ต่อ นาที

 

 

 หมายเหตุ เส้นแดงสลับเขียวเส้นบน(S/W) = กุญแจ เปิด/ปิด, เส้นแดงสลับเขียวเส้นล่าง(ENG) = เครื่องยนต์ ติด/ดับ
กราฟเส้นดำ = ความเร็วสูงสุด, กราฟเส้นแดง = ความเร็วเฉลี่ย

1. เริ่มใช้รถเวลา 13.42 น. แต่เปิดกุญแจทิ้งไว้โดยยังไม่ติดเครื่อง เริ่มติดเครื่องเวลา 13.55 น. และติด เครื่องทิ้งไว้
     จนถึงเวลา 14.02 น. จึงออกเดินทางจากบริษัทฯ

2. เดินทางไปหาลูกค้าโดยขับเร็วเกินพิกัดควบคุมเกือบตลอด( 60 กม.ต่อ ชม. )

3. ไปถึงลูกค้า และเริ่มเทปูนเวลาประมาณ 14.34 น.( รายการอุปกรณ์เทปูนถูกใช้งาน โดยแสดงเป็นแถบเขียว ) ขณะเทปูน
     รถเคลื่อนตัวช้าๆ อยู่ประมาณ 5 นาที เทปูนเสร็จ และออกจากลูกค้าเวลา 14.38 น.

4. ออกจากลูกค้ามาได้ไม่นานมีการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องอยู่นาน 12 นาที

5. รถได้จอดอีกครั้งเวลาประมาณ 15.04 น. และในการจอดรถครั้งนี้มีการเทปูนเกิดขึ้นเวลา 15.10 น. เทอยู่นาน 2 นาที ก็
    เดินทางกลับถึงบริษัทฯ เวลา 15.20 น. เที่ยวเดินทางกลับขับรถเร็วเกินพิกัดตลอด

 

© 2007 All rights reserved. Design byVNT INTERNATIONAL CO.,LTD.