www.vehicle-log.com

Contact us | About us | Product
หน้าแรก
ประวัติบริษัท | ท่านกำลังประสพปัญเหล่านี้หรือไม่ | ประโยชน์ที่ได้จาก V-Log
ส่วนประกอบ V-Log | VL2000 | VL2000 RF | VL-G | VL-G RF | VL-T
คุณสมบัติ VL2000 | ตัวอย่าง Report จาก V-Log
INT-VLOG | OZIEXPLORER
ติดต่อเรา | แผนที่บริษัท
กระดานสนทนา | สมัครสมาชิก

HomePage

small logo

>> ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวปไซด์ V-Log <<

บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ท่านกำลังประสพปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม ปัญหาในการบริหารขบวนรถ
่• รถวิ่งได้ไม่กี่งานต่อวัน
• ควบคุมเวลารับ/ส่ง สินค้าไม่ได้
• รถเกิดอุบัติเหตุบ่อย
• รถซ่อมบ่อย,เปลี่ยนยางบ่อย,ค่าสึกหรอมาก
• ใช้รถนอกงานหรือไม่
• รถใช้น้ำมันเปลือง
• ไม่รู้ว่าคนขับขโมยน้ำมันหรือเปล่า

ประโยชน์ที่ได้จากกล่องดำ V – Log * ควบคุมเวลาการปฏิบัติมากขึ้น
* ลดอุบัติเหตุ,ลดค่าประกัน
* ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน
* ลดค่าซ่อมบำรุง และ ยืดอายุของเครื่องยนต์
*ใช้ในการวิเคราห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
* ป้องกันการทุจริตน้ำมัน
* ป้องกันการใช้รถนอกงาน

ส่วนประกอบ และ ราคา ของ V-Log รุ่นต่างๆ • VL2000
• VL2000 RF
• VL-G
• VL-GRF
• VL-T  

จุดเด่นที่น่าสนใจ VL2000 การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานรถในแต่ละวันโดยกราฟ
นาที ต่อ นาทีจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของการใช้ความเร็ว
และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละนาที ซึ่งสามารถย่อ /ขยาย
ดูในแต่ละช่วงเวลาที่สนใจได้

วิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้กราฟ การวิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้กราฟ วินาทีต่อวินาที  กราฟการเบรค
กระทันหันเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดการใช้รถแบบ
วินาทีต่อวินาที โดยแสดงเฉพาะ 5 นาที ย้อนหลังนับจากจุดที่
กระทำการเบรครุนแรงจนน่าจะเกิดอุบัติเหตุ(พิกัดการเบรค
ที่กำหนดให้เป็นอุบัติเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
ต้องการของผู้ควบคุมรถ กำหนดได้ด้วยโปรแกรมSETUPกล่อง)
กราฟนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและป้องกันต่อไป

ตัวอย่าง Report

 

© 2007 All rights reserved. Design by : VNT INTERNATIONAL CO., LTD.